DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

AKAP-KL kommer att bli AKAP-KR

Parterna inom kommun-/regionsektorn har enats om en modernisering av det kommunala pensionsavtalet från den 1 januari 2023. AKAP-KL kommer då att byta namn till AKAP-KR samtidigt som det äldre KAP-KL får nya övergångsbestämmelser med avsikten att detta avtal så småningom kan avvecklas.

Fastigo har träffat överenskommelse med Vision/Ledarna/AiF samt Kommunal om att samma ändringar ska gälla för de av våra medlemsföretag som idag tillämpar det kommunala pensionsavtalet AKAP-KL/KAP-KL.

Kortfattat innebär ändringarna följande.

  • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet.
  • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
  • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
  • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL utan intjänande av förmånsbestämd pension, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
  • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och kommer att få ett erbjudande om att gå över till AKAP-KR.
  • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år.
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

 

Överflyttningen till AKAP-KR kommer att ske automatiskt för alla som idag omfattas av AKAP-KL samt de som omfattas av KAP-KL och har en lön understigande 7,5 inkomstbasbelopp. För dessa behöver alltså varken arbetsgivare eller arbetstagare göra något.

Den som omfattas av KAP-KL och har en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp kommer under första halvåret 2023 kunna få välja att omfattas av AKAP-KR i stället. Information om vad valet innebär och hur det går till kommer i god tid att sändas till berörda arbetstagare. Stannar man kvar i KAP-KL gäller inte den högre pensionsavsättningen eller de särskilda tilläggen till pension som erbjuds vid övergången.

Mer information om ändringarna och hur de ska tillämpas finns på Pensionsavtal för kommun- och regionsektorn | SKR.

 

Nya LAS, vad behöver jag veta?
27 sep
Avtalskonferenser
26 sep
HR-dagarna 2022
21 sep
Fastigos äldsta medlem månar om de unga
12 sep
Uppdaterade anställningsblanketter på plats
2 sep
Prisbasbelopp för 2023
18 jul
Balans mellan jobb och privatliv i nytt direktiv
22 jun
EUs arbetsvillkorsdirektiv införs i Las
17 jun
Sveriges oberoende arbetsgivarorganisationer bildar OAS
10 jun
”Vi är en arbetsgivare för alla” 
9 jun

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.