• Nyheter
  • Anställ för praktik inom Tekniksprånget (K-avtal)
DELA
Arbetsgivarnytt

Anställ för praktik inom Tekniksprånget (K-avtal)

För att vidga möjligheter att kunna visa upp vår fantastiska bransch och introducera nya arbetstagare till fastighetsbranschen, har Fastigo – tillsammans med två av de fackliga parterna på K-avtalsområdet – Vision och AiF/Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde, nu öppnat upp för att medlemsföretagen ska kunna erbjuda ungdomar en praktikanställning inom ramen för det så kallade Tekniksprånget.

Tekniksprånget är ett praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen för att öka intresset för ingenjörsyrket och att motivera fler unga att påbörja högre studier inom ingenjörs- och naturvetenskapliga områden.

Programmet är öppet för de under 21 år som med godkänt resultat har avslutat det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande som ger behörighet att söka en ingenjörsutbildning.

Arbetsgivare som vill ta emot praktikanter ska ansluta sig till Tekniksprånget och lokal tjänstemannaorganisation ska underrättas om detta. Praktiken ska vara planmässigt upplagt. Praktiktiden är på fyra månader och ska ge inblick i arbetet inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken samt kunskap om olika arbetsmoment. Om möjligt bör praktiken ge erfarenhet från olika delar av företaget. Praktikanten ska ha en handledare som ansvarar för att ge instruktion och information om arbetsuppgifterna och arbetsplatsen. IVA erbjuder blivande handledare stöd i form av bland annat workshops och webbinarier.

Ansökan för praktikprogrammen görs vid två tillfällen per år. För praktik under höstterminen 2023 ska ansökan göras senast den 10 april och senaste 10 oktober för praktik under vårterminen 2024. Hela ansökningsförfarandet sker via tekniksprånget.se för både arbetsgivare och blivande praktikanter. Här finns också mer information om programmet.

För anställningen gäller i tillämpliga delar de allmänna villkoren i K-avtalet samt särskilda villkor enligt avtal om Tekniksprånget. Anställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med två veckors ömsesidig uppsägningstid. Lönen för den som anställs inom ramen för Tekniksprånget 2022 skulle vara lägst 16 285 kronor per månad. Notera att någon uppgift om ny lägstalön för 2023 ännu inte har fastställts. Lönen för tid därefter ska vara som lägst den vid var tid gällande lönenivå som anges som gällande inom ramen för Tekniksprånget. Efter anställningen ska arbetsgivaren utfärda tjänstgöringsintyg med uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter som den anställde utfört. Intyget kan också innefatta vitsord om inte den anställde särskilt undanber sig detta. Information om anställningsvillkoren finns tillsammans med Fastigos blankett för anställning inom Tekniksprånget.

Victoria Lindström 2023-03-23

Så här gör du som vill ta emot en praktikant:

1. Anmäl dig på Tekniksprånget och underrätta lokal tjänstemanna-organisation 

2. Ta fram en praktikplan och utse en handledare 

3. Använd Fastigos anställningsblankett för Tekniksprånget 

 

Sista anmälningsdag för höstterminen är 10 april

Så här gör du som vill ta emot en praktikant:

1. Anmäl dig på Tekniksprånget och underrätta lokal tjänstemanna-organisation 

2. Ta fram en praktikplan och utse en handledare 

3. Använd Fastigos anställningsblankett för Tekniksprånget 

 

Sista anmälningsdag för höstterminen är 10 april

Relaterade nyheter

Arbetsgivarkalendern_internationella arbetsmiljöveckan v 43 okt 2023
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Guide till säker introduktion

43374225-exclamation-mark-icon-vector-illustration-flat-design
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetstid 2024

header city grid vår x 2
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Månadsrapportering till Fora

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.