https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • Anställ för praktik inom Tekniksprånget (K-avtal)
DELA
Arbetsgivarnytt

Anställ för praktik inom Tekniksprånget (K-avtal)

För att vidga möjligheter att kunna visa upp vår fantastiska bransch och introducera nya arbetstagare till fastighetsbranschen, har Fastigo – tillsammans med två av de fackliga parterna på K-avtalsområdet – Vision och AiF/Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde – tagit fram ett särskilt avtal för att medlemsföretagen ska kunna erbjuda ungdomar en praktikanställning inom ramen för det så kallade Tekniksprånget. Tekniksprånget är ett praktikprogram som riktar sig till unga vuxna i åldern 18-21 år med syftet att få fler unga att vilja bli ingenjörer, både för att säkra Sveriges konkurrenskraft och motverka framtida kompetensbrist på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som vill ta emot praktikanter behöver ansluta sig till Tekniksprånget och underrätta sin lokala tjänstemannaorganisation om detta. Praktiken, som pågår i fyra månader, ska vara planmässigt upplagt och ge inblick i arbetet inom ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken samt kunskap om olika arbetsmoment. Om möjligt bör praktiken ge erfarenhet från olika delar av företaget. Praktikanten ska ha en handledare som ansvarar för att ge instruktion och information om arbetsuppgifterna och arbetsplatsen. IVA erbjuder blivande handledare stöd i form av bland annat workshops och webbinarier.

Ansökningarna till praktikprogrammet görs vid två tillfällen per och det finns vissa datum att hålla kolla på. För en praktikant hösten 2024 gäller;
10 april – Deadline att inkomma med annonstext för er praktikplats.
16 april-6 maj – Ansökningsportalen öppen för kandidater att ansöka till er.
7 maj – Ni påbörjar rekryteringen till era praktikplatser och tar kontakt med kandidater för intervju.
17 juni – Mål för er att vara klara med rekryteringen inför hösten.
Aug-Sept – Praktikanterna startar hos er. Ni som arbetsgivare sätter exakt startdatum och praktiken pågår i fyra månader.

För anställningen gäller i tillämpliga delar de allmänna villkoren i K-avtalet samt särskilda villkor enligt avtal om Tekniksprånget. Anställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med två veckors ömsesidig uppsägningstid. Lönen för den som anställs inom ramen för Tekniksprånget ska fr o m den 1 april 2024 vara som lägst 18.182 kronor/månad. Lönen för tid därefter ska vara som lägst den vid var tid gällande lönenivå som anges som gällande inom ramen för Tekniksprånget. Efter anställningen ska arbetsgivaren utfärda tjänstgöringsintyg med uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter som den anställde utfört. Intyget kan också innefatta vitsord om inte den anställde särskilt undanber sig detta. Information om anställningsvillkoren finns tillsammans med Fastigos blankett för anställning inom Tekniksprånget.

Hela ansökningsförfarandet sker via tekniksprånget.se för både arbetsgivare och praktikanter. Här hittar man också mer information om själva programmet.

Victoria Lindström 2024-03-01

Så här gör du som vill ta emot en praktikant:

1. Anmäl dig på Tekniksprånget och underrätta lokal tjänstemannaorganisation 

2. Ta fram en praktikplan och utse en handledare 

3. Använd Fastigos anställningsblankett för Tekniksprånge

 

För en praktikant till hösten 2024 är deadline 10 april. 

Så här gör du som vill ta emot en praktikant:

1. Anmäl dig på Tekniksprånget och underrätta lokal tjänstemannaorganisation 

2. Ta fram en praktikplan och utse en handledare 

3. Använd Fastigos anställningsblankett för Tekniksprånge

 

För en praktikant till hösten 2024 är deadline 10 april. 

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsgivarguidens ekonomisida

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.