https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Arbetsgivarnytt

Arbetsrätten moderniseras

Ändringar i LAS – vad kommer att gälla?

För att åstadkomma en mer flexibel arbetsmarknad med ökad möjlighet till omställning kommer riksdagen att besluta om ändringar, främst i lagen om anställningsskydd. Kortfattat gäller följande från den 1 oktober, då ändringarna ska börja tillämpas. För mer information om reglerna och de undantag från dem som kommer att finnas, logga in i arbetsgivarguiden och läs här om hur arbetsrätten moderniseras.

  • Sakliga skäl för uppsägning: Begreppet saklig grund ersätts med sakliga skäl vid uppsägning av personliga skäl. Finns sakliga skäl behöver det inte göras en prognos om arbetstagaren kan väntas bättra sitt beteende framåt. Har arbetstagaren omplacerats en gång på grund av personliga skäl, behöver det inte göras igen.
  • Turordning vid arbetsbrist: Oavsett företagets storlek kan tre personer, oavsett kollektivavtalsområde, undantas från turordningen vid arbetsbristuppsägning om arbetsgivaren kan visa att de har särskild betydelse för verksamheten.
  • Upphörande av anställning vid tvist om ogiltigförklaring: Blir det tvist om en uppsägning, upphör anställningen vid uppsägningstidens slut och inte först då tvisten är avgjord. Som en spärr för mindre väl övervägda beslut om uppsägning höjs de allmänna skadestånden avsevärt för felaktiga uppsägningar och avskedanden.
  • Ny anställningsform – särskild visstid: Anställningsformen särskild visstid ersätter allmän visstid på de avtalsområden som har denna anställningsform. Reglerna för automatisk övergång till tillsvidareanställning samt företrädesrätt ändras och tiden för dessa kortas ned.
  • Svårare att ”hyvla” anställningar: När en arbetsgivare vill sänka sysselsättningsgraden för arbetstagare med lika arbetsuppgifter ska den med kortare anställningstid erbjudas omplacering före den med längre anställningstid och erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas till före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.
  • Heltid som norm: Anställningsavtal ska som huvudregel vara på heltid, om inte annat avtalas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om arbetsgivaren erbjuder en deltidsanställning kan arbetstagare begära en skriftlig förklaring av skälen till detta.
  • Anställda hos bemanningsföretag kan få tillsvidareanställning hos kundföretag: En arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad längre tid på en och samma driftsenhet hos ett kundföretag ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.
  • Omställningsstudiestöd införs: Ett nytt omställningsstudiestöd från CSN införs i vissa fall för studier som ligger utanför det som arbetsgivaren ska erbjuda i form av kompetensutveckling. Arbetstagare som beviljas omställningsstudiestöd för studier har rätt till tjänstledighet för studier enligt reglerna i studieledighetslagen.

Relaterade nyheter

gardener using corded string trimmer in a park
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Praktik och sommarjobb för skolungdomar

Arbetsgivarkalendern_ tekniksprånget april
Arbetsgivarnytt

Anställ för praktik inom Tekniksprånget (K-avtal)

Lonestatistik 2023 beskuren
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Lönestatistik 2023

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.