https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Arbetsgivarnytt

Ny visselblåsarlag

Från den 17 december 2021 träder en ny lag om skydd av visselblåsare i kraft som ersätter den tidigare visselblåsarlagen. Skydd för visselblåsare innebär att en arbetsgivare inte får hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Den nya lagen gäller alla typer av verksamheter och företag i privat och offentlig verksamhet.

Skyddet kommer att gälla vid rapportering av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den ska avse en verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i eller varit i kontakt med genom sitt arbete. Skyddet omfattar alltså inte bara anställda samt inhyrd arbetskraft utan exempelvis även personer som söker arbete samt praktikanter, egenföretagare, personer i ett företags lednings- eller tillsynsorgan.

Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner inrättas succesivt. För offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda ska kanalen för visselblåsare vara inrättad den 17 juli 2022.

  • För privata arbetsgivare som har 50-249 anställda ska kanalen för visselblåsare vara inrättad den 17 december 2023.
  • Arbetsgivare som driver privat verksamhet och som vid ingången av kalenderåret hade mellan 50 och 249 arbetstagare får dela interna visselblåsarkanaler med varandra. Även kommuner får dela interna visselblåsarkanaler med andra kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser och föreningar som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler och förfaranden.

 

Det ska även finnas möjlighet att visselblåsa genom externa rapporteringskanaler hos behöriga myndigheter. Arbetsgivaren ska lämna tydlig och lättillgänglig information om hur rapportering ska göras via såväl de interna som de externa rapporteringskanalerna.

Det ska även bli tydligare för den rapporterande personen hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och att man ska känna sig trygg att identiteten hålls hemlig.

Mer information finns i Arbetsgivarguiden.

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt

Arbetsgivarens skydd mot höga sjuklönekostnader tas bort

Föräldraledighet kopia
Arbetsgivarnytt

Ändringar kring föräldraledighet

Graphs, charts, business table. The workplace of business people
Arbetsgivarnytt

Sjukfrånvaro för fastighetsbranschen 2023

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.