https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
 • Nyheter
 • Nytt avtal för Måleri (ackord) klart
DELA
Arbetsgivarnytt, Avtal 2023

Nytt avtal för Måleri (ackord) klart

Avtalsparterna har träffat överenskommelse om nytt Måleriavtal för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2025. Avtalets värde är 7,4 procent inklusive avräkning för ökade pensionskostnader. Notera att revisionstillfället för 2023 är från den 17 maj pga. konflikt på avtalsområdet. I korthet innehåller löneavtalet följande:

För lönerevisionen den 17 maj 2023:

 • Utgående tidlön höjs med 7,75 kr/tim.
 • Garantilön höjs till 188,50 kr/tim.
 • Lägsta tidlön höjs till 192,50 kr/tim.
 • Ackorden höjs med 3,8%.
 • För arbeten som pågår såväl före som efter revisionstidpunkten, proportioneras ackordssumman efter aktuell prislista. Lokala parter kan träffa överenskommelse om andra övergångsbestämmelser om det finns anledning till det. 
 • En extra avsättning till pension görs med ytterligare 0,1%. Detta hanteras av Fora.


För lönerevisionen den 1 maj 2024:

 • Utgående tidlön höjs med 6,50 kr/tim.
 • Garantilön höjs till 195,00 kr/tim.
 • Lägsta tidlön höjs till 199,00 kr/tim.
 • Ackorden höjs med 3,0%.
 • För arbeten som pågår såväl före som efter revisionstidpunkten, proportioneras ackordssumman efter aktuell prislista. Lokala parter kan träffa överenskommelse om andra övergångsbestämmelser om det finns anledning till det. 
 • En extra avsättning till pension görs med ytterligare 0,1%. Detta hanteras av Fora.

När respektive lönerevision är färdig, och senast samma dag som den nya lönen börjar gälla, ska lönesättande chef skriftligt meddela arbetstagaren den nya lönen. Använd Fastigos mall Besked om ny lön. Läs mer i överenskommelsen

Övriga ändringar i allmänna villkor:

 • Det införs en ny bestämmelse om graviditetslön. Gravid arbetstagare, som har beviljats graviditetspenning från Försäkringskassan, har rätt till graviditetslön från arbetsgivaren. Graviditetslön utgår med 10% av bibehållen lön under frånvaron.

Parterna vill särskilt uppmärksamma Måleriets Utvecklingsfond som har som syfte att medverka i och utveckla måleriet inom Fastigo-företagen. Alla medlemsföretag kan söka medel ur fonden när företaget bekostat en utbildning inom måleriområdet för anställda målare.

Avtal Måleri (ackord) 2023-2025

Avtalsperiod: 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalets värde är 7,4 procent inklusive avräkning för ökade pensionskostnader

Revisionstillfället för 2023 är från den
17 maj på grund av tidigare konflikt på avtalsområdet

Avtal Måleri (ackord) 2023-2025

Avtalsperiod: 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalets värde är 7,4 procent inklusive avräkning för ökade pensionskostnader

Revisionstillfället för 2023 är från den
17 maj på grund av tidigare konflikt på avtalsområdet

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsgivarguidens ekonomisida

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.