https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Arbetsgivarnytt, Avtal 2023

Nytt Byggavtal klart

Avtalsparterna har träffat överenskommelse om nytt Byggavtal för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2025. Avtalets värde är 7,4 procent inklusive utökade pensionskostnader. I korthet innehåller avtalet följande:

För lönerevisionen den 1 maj 2023:

  • Lönen per timme höjs med 8,48 kr alternativt 1 475,50 kr per månad.
  • Grundlön utges med 181,50 kr per timme alternativt 31 581 kr per månad.
  • Extra avsättning till pension görs med 0,1%. Detta hanteras av Fora.

För lönerevisionen den 1 maj 2024:

  • Lönen per timme höjs med 7,06 kr alternativt 1 228,50 kr per månad.
  • Grundlön utges med 188,50 kr per timme alternativt 32 799 kr per månad.
  • Extra avsättning till pension gör med ytterligare 0,1%. Detta hanteras av Fora.

Övriga ersättningar i kollektivavtalet har höjts med belopp motsvarande procentuella höjningar för respektive avtalsår, läs mer i överenskommelsen.

När respektive lönerevision är färdig, och senast samma dag som den nya lönen börjar gälla, ska lönesättande chef skriftligt meddela arbetstagaren den nya lönen. Använd Fastigos mall Besked om ny lön.  Läs mer i överenskommelsen.

Övriga ändringar gällande allmänna villkor:

  • Ökad möjlighet för arbetsgivaren att lägga ut arbetstid på vardagar. Ordinarie arbetstid kan förläggas mellan 06.00 – 18.00 om ingen annan överenskommelse träffas. Under dagen ska tre raster, om sammanlagt 1 timme och 15 minuter, schemaläggas.
  • Det införs en rättighet för föräldralediga arbetstagare att kunna spara intjänad, och outtagen, arbetstidsförkortning för uttag inom sex månader efter föräldraledighetens slut. Anmälan om detta ska arbetstagaren lämna till arbetsgivaren innan påbörjad ledighet.
  • Om det finns både kvinnor och män på arbetsplatsen ska det finnas skilda omklädningsrum. Från och med 2029 ska alla duschar på arbetsplatsen ska vara avskilda och låsbara.
  • Reseersättningen vid dagliga resor höjs till 25 kr för alla, även de som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler. Notera att ersättningen är skattefri om den är att anse som tjänsteresa respektive skattepliktig om resan sker via arbetsgivarens lokaler.
Byggavtalet 2023-2025

Avtalsperiod: 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalets värde är 7,4 procent inklusive utökade pensionskostnader.

Byggavtalet 2023-2025

Avtalsperiod: 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalets värde är 7,4 procent inklusive utökade pensionskostnader.

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt

Arbetsgivarens skydd mot höga sjuklönekostnader tas bort

Föräldraledighet kopia
Arbetsgivarnytt

Ändringar kring föräldraledighet

Graphs, charts, business table. The workplace of business people
Arbetsgivarnytt

Sjukfrånvaro för fastighetsbranschen 2023

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.