https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • Sjuklön från den 1 januari 2022 – K-avtal
DELA
Arbetsgivarnytt

Sjuklön från den 1 januari 2022 – K-avtal

Nr 2 « 2021

Fastigo – Vision, Ledarna, AiF

Sjuklön från den 1 januari 2022

Från och med den 1 januari höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen från 8 till 10 pris­basbelopp. Ändringen påverkar, förutom sjukpenning, även rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.
Fastigo och Vision, Ledarna och AiF har enats om motsvarande ändring av taket för sjuklön från 15:e sjukfrånvarodagen. Ny lydelse i §10 mom 3:1 i K-avtalets allmänna villkor från 2022-01-01:

§ 10 mom 3:1

 c. 15:e–90:e (45:e) sjukfrånvarodagen, även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar (ppb = prisbasbelopp)

Månadslön om högst 10 pbb /12: Avdrag per kalenderdag =
90 % x månadslön x 12
365

Månadslön över 10 pbb /12: Avdrag per kalenderdag =
90 % x 10 x pbb +
365
10 % x [(månadslön x 12) – (10 x pbb)]
365

Sjukavdraget per dag får inte överstiga:
fast kontant månadslön x 12
365

d. Gäller endast vid företag som tecknat AGS-KL: Efter 90:e (45:e) sjukfrånvarodagen
Övergångsbestämmelse: För tjänsteman som den 31 mars 2013 under pågående sjukskrivning redan erhåller sjuklön enligt d. fortsätter kompletterande sjuklön att utges enligt avtal 2010-2013.

Tjänsteman vars årslön överstiger 10 prisbasbelopp, får under tid med sjukpenning kompletterande sjuklön med belopp motsvarande 80 procent av den del av lönebortfallet som överstiger 10 prisbasbelopp.
Vid beviljad förlängd sjukpenning på fortsättningsnivå utges sjuklön med belopp motsvarande 75 procent av den del av lönebortfallet som överstiger 10 prisbasbelopp.

Reviderat kollektivavtal kommer att finnas i Arbetsgivarguiden när ändringen träder i kraft.
 
Victoria Lindström 2021-12-20

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Arbetsgivarguidens ekonomisida

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.