Fastigopriset 2012 går till AB Botkyrkabyggen som är det företag branschen som är bäst på att arbeta med arbetsmiljöfrågor, både de fysiska och de psyko-sociala.

– Förutom att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön är en annan viktig aspekt att Botkyrkabyggen gör stora satsningar på att utbilda chefer och skyddsombud arbetsmiljöfrågor. Som en del i arbetsmiljösatsningen lyfter man också fram det kommunikativa ledskapet och respekt för allas lika värde, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Juryns motivering lyder:

Det vinnande företaget har på ett utmärkt sätt kombinerat det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett högt frisktänkande och stora satsningar på utbildning i arbetsmiljöfrågor. Med det kommunikativa ledarskapet som en av grundpelarna i arbetsmiljöarbetet visar företaget respekt för alla medarbetares lika värde.

Synliggöra branschen

– Syftet med priset är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att

arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna, säger Mona Finnström. Vi vill lyfta fram fastighetsbranschen som framtidsbransch med stora utvecklings- och karriärmöjligheter, inte minst med tanke på den generationsväxling som redan har påbörjats.

Övriga nominerade företag till Fastigopriset var: Bostadsstiftelsen Uddevallahem, AB Familjebostäder samt NewSec Asset Management.

Publicerad 2012-05-24 15:10:31