Chef - ge katten i att coacha hela tiden. Det snällaste man kan göra som chef är att vara tydlig, menar ledarskapsutvecklaren Alexander Holmberg.

Dagens chef har hamnat i snällfällan och då finns risken att tydligheten försvinner och chefens egen auktoritet försvinner.

- Mest bottnar det i en rädsla för att göra fel. Att man inte vågar vara ärlig och säga rakt ut vad man tycker för att inte riskera att bli impopulär, säger Alexander Holmberg.

Sluta coacha

I sin aktuella bok ”Det tydliga ledarskapet” utmanar han och medförfattaren och ledarexperten Malin Trossing, synen på det coachande ledarskapet.

- Som chef ska du ge katten i att coacha hela tiden. Det fungerar inte att hela tiden möta sina medarbetare med öppna frågor och utmana dem att hitta egna lösningar på sina problem. Det skapar bara värre problem, säger Alexander Holmberg.

Uppfattas som för snäll

Som chef finns risken att man tappar sin auktoritet och uppfattas som för snäll. Många chefer idag är alltför angelägna om att anpassa sin kommunikation och stå på medarbetarens sida. Visst är det bra, menar Alexander Holmberg, men inte till vilket pris som helst.

- Man måste fråga sig vad man vill med sitt ledarskap. Chefen har makt att fördela arbetet och sätta löner. Gör det då, lägg fokus och energi på att vara tydlig med vad du vill och ärlig med varför du gör det du gör.

Fråga varför

Många gånger kan det hjälpa att ställa sig frågan; varför är jag chef och varför är det viktigt att vara chef.

- Hitta det i dig själv och våga stå för det. För att lyckas som chef ska man vara ärlig och rak. Då får du mer respekt. Tänk själv i skolan, den bästa läraren var den som vågade säga: nu får ni vara tysta, sluta gnälla och gör ert jobb, säger Alexander Holmberg.

Tydlig karaktär

Utmärkande för de mest vinstdrivande företagen, menar han, är att de har en tydlig karaktär, är tydliga och stolta.

Det coachande ledarskapet är snarare ett tecken på ängslighet och osäkerhet.

Gå rakt på

- Idag mäts vi utifrån cv-meriter och inte resultat i en allt hårdare konkurrens. Det gör att vi hamnat snett.

Alexander Holmberg har mångårig erfarenhet som en av Sveriges vassaste coacher och ledarutbildare och träffar varje vecka många chefer på olika nivåer i näringslivet. Ett av chefens vanligaste dilemma är svåra samtal. Det kan vara allt från uppsägningar till att motivera någon som inte vill bli motiverad.

- Nästan alla chefer är oroliga för svåra samtal. Bästa sättet är att konfrontera den egna rädslan och lära sig att gå rakt på sak. Var ärlig, det finns ingen anledning att skrämma upp sig, menar han.

Värdera efter resultat

En annan knivig fråga är jakten på popularitet. 

- Chefens förväntningar på sig själv har skruvats upp så mycket att man riskerar att gå in i väggen. Det gäller att hålla isär privatliv och yrkesroll. Ledarskapet måste bedömas på resultat och inte på hur omtyckt man är.

Snällhet, menar Alexander Holmberg, ställer till stora problem i många organisationer och det ökar bördan på chefen.

- Alltför många chefer tror att en bra chef är snäll och rar. Men man måste utgå från affären. Det snällaste man kan göra som chef är att vara tydlig. Vi tror vi är snälla, men det är nästan elakt.

Satsa på chefsnätverk

Hans råd till chefen som upplever sig ensamma i sin chefsroll, är att delta i ett nätverk med chefer på samma hierarkiska nivå och träffas regelbundet.

- Nätverken stärker självförtroendet och man blir utmanad i sina tankar och får en större insikt om olika alternativ och möjligheter.

 

Margaretha Eldh

”Det tydliga ledarskapet” är en praktisk handbok för mellanchefer som vill bli tydligare i sitt ledarskap. Den är konkret och innehåller handfasta tips och verktyg och beskriver fallgropar, framgångar och lösningar. Boken ges ut av Ledarbildarna Resurs.