Mobilen är en allt större källa till irritation på jobbmöten. Räddningen är att införa en mobilpolicy och en sund digital arbetsmiljö, råder hjärnforskaren Katarina Gospic.

Att ha med mobilen på mötet och läsa och mejla under mötets gång har blivit allt vanligare, visar en undersökning om mobilanvändande. Drygt 8 av 10 känner behov av att omedelbart svara på inkommande samtal, sms och mejl under arbetstid. Lika många uppger att de blir störda av kollegor som kollar sin mobil under ett möte.

- Vi blir ineffektiva av teknikavbrott, det tar 25 minuter att återfå koncentrationen när vi blivit avbrutna. Det är helt nödvändigt att företag blir medvetna om de här problemen och gör något åt dem, säger Katarina Gospic.

Tips till företagsledningar och chefer för en sund digital arbetsmiljö

  • Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.
  • Inför mobilfria möten.
  • Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.

Tips till anställda

  • Stäng av mobiltelefonen och annan teknik i samband med möten.
  • Stäng av alla ljudsignaler på mobiltelefoner, datorer och annan elektronik under arbetstid.
  • Blockera alla distraherande pop up-fönster och push-notiser i datorn och mobilen.

Källa: Workfulness