Andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag är 41 procent av cheferna och 34 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Det visar en undersökning från Fastigo.

– Det är oerhört glädjande att fastighetsbranschen ser ut snart bli helt jämställd. Vi ser i dag att det finns insikter om att kvinnliga chefer lockar fler kvinnor till branschen. Möjligheten att påverka andelen kvinnliga chefer ligger hos bolagsledningarna själva, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Stadig ökning

Under de senaste åren har många fastighetsbolag arbetat aktivt med att bli mer jämställda. Det har nu gett resultat. Andelen kvinnliga chefer med personalansvar har de senaste två åren ökat med fem procentenheter till 41 procent. Även andelen kvinnliga vd:ar och styrelseordförande ökar. I dag är var femte vd och var femte styrelseordförande i fastighetsbranschen en kvinna.

– Genom att tänka nytt har fastighetsbranschen tagit en tätposition vad gäller jämställdhet. Till exempel har många bolag börjat anställa fler samhällsvetare i stället för ingenjörer. Det ger företaget nya infallsvinklar, ökad bredd och gör det lättare att rekrytera, säger Mona Finnström.

Undersökningen genomfördes mellan den 12 och 30 maj 2016. Enkäten skickades ut till 768 vd:ar på fastighets- och bostadsföretag över hela landet. 309 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent.