Inom bygg och måleri väntar Fastigo fortfarande på att kunna träffa avtal. Enligt Peter Sparrfors går Fastigo vidare först när Byggnads och Målarna är helt klara med sina största motparter.

Fastigo och Byggnads ska förhandla om nya Byggavtal och Teknikinstallationsavtal.

- Eftersom förhandlingarna kommer att föras utifrån de avtal som Byggnads redan har träffat med Sveriges Byggindustrier respektive kommer att träffa med VVS-företagen, avvaktar vi tills båda dessa är klara, säger Peter Sparrfors, ansvarig för förhandlingarna på Fastigo.

Måleriförhandlingar

När det gäller måleriavtalen inväntar Fastigo resultatet av förhandlingar mellan Målareförbundet och Måleriföretagen.

- Dessa har pågått fram tills igår, då förbundet valde att säga upp avtalet och överväger att varsla om stridsåtgärder mot Måleriföretagens medlemmar. Även här får vi helt enkelt avvakta, säger Peter Sparrfors.

Elektrikerna

Ett avtal som dock är klart är Installationsavtalet för elektriker. Information har gått ut till berörda medlemsföretag och den finns också i Arbetsgivarguiden.