Vinnarna av Fastigopriset 2017 är BromöllaHem för sin helhjärtade satsning på mångfald och ökad integration utan att tappa siktet på kvalitet.

Sedan april 2017 jobbar en hel grupp nyanställda fastighetsskötare hos BromöllaHem, med tidigare sju anställda. Deras åtta nya kollegor är kvinnor och män i åldrarna 20-56 år och födda i Thailand, Albanien, Syrien och Sverige.

- Det ligger i vårt uppdrag att öka hela Bromöllas attraktionskraft, minska arbetslösheten i kommunen och öka kvaliteten i företaget, säger Henrik Bergqvist, vd på BromöllaHem.

Endast för arbetslösa

Projektet inleddes för ett år sedan, våren 2016, då BromöllaHem bestämde sig ta över bolagets fastighetsskötseln och driva den i egen regi. Det innebar att åtta fastighetsskötare behövde nyanställas. Bromölla har som många andra mindre städer och kommuner utmaningar i hög arbetslöshet och integrationsfrågor.

- För att minska arbetslösheten i Bromölla och bidra till att minska klyftan mellan personer från olika nationaliteter tog vi beslutet att alla skulle vara arbetslösa och boende i Bromölla och att minst halva gruppen skulle bestå av utlandsfödda, säger Henrik Bergqvist.

Speeddating

I samarbete med den lokala arbetsförmedlingen bjöd man in ett 30-tal arbetssökande på speedating. Samtidigt skräddarsyddes en Fastighetsskötarutbildning där praktik varvat med teori kombinerats med utbildning i svenska språket.

- Det har varit ett tufft tempo och de arbetssökande har varit ambitiösa och duktiga. Vi anställde även en arbetsledare som var delaktig i arbetsprocessen och som arbetat med dem i team två och två, där en är svenskfödd och en utlandsfödd, säger Henrik Bergqvist.

Stor omställning

Han berättar att det varit en stor omställning för bolaget med tidigare sju anställda.

- Det har varit ett stort arbete att gå från outsourcing till att ta fullt ansvar för fastighetsskötseln. Vi är oerhört nöjda med killarna och tjejerna som på kort tid blivit en i gänget och vi har fått positiv feedback från både hyresgäster och leverantörer, säger Henrik Bergqvist.

Kommunikation med alla

BromöllaHem har under tiden även anställt en tjej till receptionen.

- Hon är arabisktalande och det har löst många knutar i kommunikationen med en stor del av våra hyresgäster.

8 tillvidareanställda

Efter nästan ett års planering resulterar bolagets integrationsprojekt i åtta tillsvidareanställda personer med helt olika bakgrund och härkomst och av olika kön och åldrar.

- En del av de nyanställda kände att de var en bit från arbetsmarknaden och vissa har sagt att de inte trodde de skulle kunna komma tillbaka och är nu så taggade och stolta. Alla har visat ett otroligt go där inget är omöjligt, säger Henrik Bergqvist.

Verksamhetsfokus med mervärde

BromöllaHem har anställt ytterligare två personer för säsongen som de kom i kontakt med under projektet och som passar in i gruppens olikheter.

- Även om vi brinner för att göra samhällsnytta, så ligger det i linje med vårt arbete att jobba med olika kulturer inom ett fastighetsbolag, skapa mervärden och samtidigt ha fokus på verksamheten. Det ligger i vårt uppdrag att öka hela Bromöllas attraktionskraft, bidra till minskad arbetslöshet och öka bolagets kvalitet.

Margaretha Eldh