Fastigo och Kommunal har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet är treårigt och berör cirka 2 000 anställda i fastighetsbranschen.

Kollektivavtalet följer industrins märke som innebär kostnadsökningar på 6,5 % på tre år.

- Vi är nöjda att avtalet inte innehåller några individgaratier utan att hela potten kan fördelas individuellt säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Avräkning mot lön

Pottens storlek de kommande tre är 550  kronor från den 1 maj 2017, 590 kronor från den 1 maj 2018 och 600 kronor från den 1 maj 2019. Ungdomslönerna har en lägre löneökningstakt under perioden.

En nyhet i avtalet är att det nu finns möjlighet att göra avräkning mot den ordinarie lönen om arbetstagaren under semesteråret fått större semesterlön än vad som tjänats in.