Framtidens unga män och kvinnor kommer knappast att hålla jämna steg till chefskarriär och lika lön, enligt en rapport från Ledarna. Milleniegenerationen är skeptisk till jämställdhet.

Arbetslivet kommer inte bli mer jämställt i framtiden. Enligt en ny rapport från Chefsorganisationen Ledarna, tvivlar dagens unga kvinnor på att män och kvinnor kommer ha samma möjlighet till karriär och lön.

Unga tvivlar

Ledarna har frågat 1 137 unga födda mellan 1986 och 1997 om deras syn på lön- och karriärutveckling kopplat till kön. Av de män som svarat tror sex av tio att kvinnor och män har samma möjlighet till karriär, medan tre av tio kvinnor delar den uppfattningen.

Samma mönster visar tron på en jämställd löneutveckling. Sju män av tio män tror att kvinnor och män får lika lön för motsvarande arbete på den egna arbetsplatsen. Bland kvinnorna är det bara hälften som tror det.

Inget löser sig av sig själv

- Ett vanligt bemötande brukar vara att det kommer att lösa sig till nästa generation. Men vår undersökning visar att om inget förändras kommer dagens ojämställda chefsstrukturer och föråldrade normer och förväntningar på kvinnor och män som är chefer sannolikt att återskapas, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna i ett uttalande.

Ledarna har även analyserat statistik från SCB för att kartlägga hur det ser ut med jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Kartläggningen visar att kvinnliga chefer i genomsnitt tjänar 6 500 kronor mindre i månaden jämfört med män på samma nivå och yrke. På de högsta chefsposterna finns endast 16 procent kvinnor och i hela chefskåren är siffran 37 procent.

Margaretha Eldh