Fastigo kommer som tidigare år att delta i Almedalsveckan. Vi är på plats på fastighetsbranschens arenor för att träffa såväl medlemsföretag som politiker.

Vi kommer också att träffa flera medlemsföretag och branschföreträdare för att diskutera framtidens fastighetsförvaltning och delta i ett runda-bord-samtal kring jämställdhet som NCC arrangerar.

Talare och moderator

Fastigo deltar även som talare och moderatorer i flera olika seminarier, främst kring kompetensförsörjning:

  • Arbetskraftsbrist i fastighetsbranschen – vem ska ta hand om våra framtida städer? 3 juli kl 10.00 på Strandgatan 35. Arrangör: HSB.
  • Unga, nya svenskar och personer i omställning – så kan fastighetsbranschen hitta kompetensen. 4 juli kl 14.45 på Strandgatan 35. Arrangör: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.
  • Initiativ för ny kompetens till fastighetsbranschen. 5 juli kl 8.00 på Norra Murgatan 48. Arrangör: Fasticon Kompetens
  • De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen? 5 juli kl 10.30 på Strandgatan 9. Arrangör: Fastighetsnytt

Är du på plats och har någon fråga du vill diskutera, kontakta oss gärna!