Ledare tror att de leder genomtänkt och effektivt. Istället reagerar de mest på medarbetarnas frågor, visar ny forskning. Beteendet går att förändra - till fördel för både chefer och medarbetare.

- Att leda verkar det vara det minsta ledare gör. De har inte tid, för de lägger minst halva sin arbetstid på att hantera det som inte har gått bra under veckan innan. Bollarna kastas på dem istället för att de kastar upp dem, säger ledarskapsforskaren Simon Elvnäs, under ett seminarium på Mötesplats HR.

Studerar beteende

Sedan 2010 leder han ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, som studerat det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Han forskningsstudie, där han filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden, är världsunik.

- Många av de ledare jag träffar vill göra rätt och kan göra rätt, men det blir ändå fel, säger Simon Elvnäs.

Lägger tid på att reagera

I en nyutkommen bok Effektfull, på förlaget Volante, presenterar han en ny modell för ett effektfullt ledarskap, baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. De flesta ledare som Simon Elvnäs har träffat, lägger mycket mer tid på att reagera på medarbetarnas frågor än vad de tror att de gör. För att hinna med att leda på den tid som finns kvar, försöker många arbeta snabbare.

- Men att jobba snabbt leder ofta till mängder av missförstånd och följdfrågor. På det viset går det åt ännu mer tid till att svara på frågor och reagera istället för att leda och planera, säger han.

Lite återkoppling

En annan insikt från Simon Elvnäs forskning är att svenska ledare lägger väldigt lite tid på det som är allra viktigast för medarbetaren, nämligen återkoppling. Även när ledaren tror att de ägnar sig åt återkoppling är den ofta ganska neutral och intetsägande.

- Det jag har i särklass mest film på, det är ledare som säger mm, okej och ahh, i kombination med huvudnickningar, säger Simon Elvnäs.

Ändra till det bättre

Det positiva är att beteendet går att ändra.

- Det går olika snabbt, men alla som jag har arbetat med har ändrat sitt beteende till det bättre.

Margaretha Eldh