Unga i arbetslivet ser sig som solospelare med eget ansvar för att arbetsbördan är rimlig och när jobbet kräver nya kunskaper och motivation - och de tar inte hjälp av chefen, visar forskning från Sahlgrenska akademin.

Forskaren Maria Boström, verksam vid Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs universitet, uppmärksammar i sin studie att unga vuxna i arbetslivet tycker att de måste ta ett eget ansvar för sin arbetsförmåga. Hon har djupintervjuat unga kvinnor och män i åldrarna 25 till 30 år om synen på den egna arbetsförmågan och vad som påverkar den.

Bättre arbetsförmåga med bra stöd

Studien visar att oavsett kön eller om de jobbade som läkare, lokalvårdare, ingenjörer eller servitörer så upplevde de alla att ansvaret för upprätthålla arbetsförmågan låg hos dem själva.

- De upplevde att arbetsförmågan ökade om chefen var vänlig och gav stöd, om de var utvilade eller hade bra balans i livet. Men de förväntade sig inte att det var chefens ansvar att motivera eller engagera dem i arbetet eller att hjälpa dem att prioritera och se till att de fick tillräcklig återhämtning. Fackets roll i arbetsmiljöarbetet nämns inte heller i intervjuerna, säger Maria Boström.

Arbetsgivare har ansvar

Hon anser att det är viktigt för de unga att faktiskt veta vem som har ansvar för att kunna ta upp problem eller våga säga ifrån när de har för mycket att göra.

- Det är rätt allvarligt när unga människor tycker att de måste ta eget ansvar för sin arbetsförmåga och att de måste klara allt själva. Arbetsgivaren har ju ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar i arbetslivet - det kravet ska inte unga människor behöva känna, säger Maria Boström.

De unga vuxna har ett långt arbetsliv framför sig, kanske ända tills de är i 70-årsåldern. Då behöver de en bra start i arbetslivet för att behålla sin arbetsförmåga, menar Maria Boström.

Margaretha Eldh