Dålig arbetsmiljö på svenska arbetsplatser kostar varje år 164 miljarder kronor. Det är lika mycket som fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Det visar en internationell kartläggning som tidningen Arbetarskydd rapporeterar om.

- Det är inte acceptabelt. Jag kan inte säga vad som vore en acceptabel siffra, men fyra procent av BNP är alldeles för mycket, säger Carin Håkansta, senioranalytiker och forskare på Arbetsmiljöverket, till tidningen.

Första jämförelsen

Det är första gången har det tagits fram beräkningar kostnaden för dålig arbetsmiljö i olika länder. Medelvärdet inom EU är 3,3 procent av bruttonationalprodukten.

Sveriges högre tal förklaras troligen av bättre rapportering, speciellt för arbetsrelaterade sjukdomar, enligt utredarna.

Skador och sjukdomar

Kostnaderna för dålig arbetsmiljö har räknats ut på basis av förlorade arbetade år och invaliditetsjusterade levnadsår till följd av arbetsolyckor, arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall, skriver Arbetarskydd.

Siffrorna kommer från internationella arbetsmiljökommissionen ICOH, internationella arbetsorganisationen ILO och Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Läs mer

Tips på hur du kan skapa ett hållbart arbetsliv

Psykosocial arbetsmiljö - vad gäller