I bransch efter bransch startas #metoo-upprop mot sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp. Hur kan fastighetsbranschen arbeta för att vi ska slippa sexuella trakasserier? Är det möjligt att genom förebyggande åtgärder minska risken för kränkningar och trakasserier på arbetsplatser?

Fastighetsägarna och Fastigo bjuder gemensamt in fastighetsbranschen till ett frukostseminarium den 11 dec för att diskutera hur vi kan arbeta för en jämställd fastighetsbransch med sunda värderingar.

Program och anmälan