Jobbar du med CSR-frågor inom ett kommunalt bolag som levererar samhällsnyttiga tjänster? Är du och ditt företag bra på etiskt och socialt ansvar? Då ska ni vara med och tävla om utmärkelsen CEEP CSR Label!

CEEP står för The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services and services of general interest. Den är som namnet säger en organisation för arbetsgivare och företag som levererar samhällsnytta.

CEEP CSR Label är en europeisk utmärkelse som tilldelas de företag inom sektorn för samhällsnytta som framgångsrikt integrerar Corporate Social Responsibility, CSR, i sin verksamhet.

Ansökan görs i två steg:

1. Ett självskattningstest på cirka 30 minuter görs online med start den 1 februari till senast den 25 maj. Svaren poängbedöms, och för att bli godkänd att gå vidare i tävlingen krävs minst 70 procent av poängen.

2. Efter godkänd poäng görs en formell ansökan med dokumentation kring CSR-arbetet. Senast den 29 juni ska detta vara inskickat.

Externa experter i Europa bedömer materialet, och därefter väljs vinnarna ut av en oberoende jury. Prisceremonin kommer i år att hållas i Sverige, närmare bestämt i Stockholm, tisdagen den 11 december 2018.

Samhällsnyttiga bolag i hela Europa är med och tävlar, och tidigare har tre svenska företag tilldelats utmärkelsen: Stockholm vatten, Fyrishov AB och Kraftringen.

Länk till självskattningstestet hittar du i HÄR.

Vill du läsa mer om organisationen CEEP, klicka HÄR.