Norrköpings Hyresbostäder har skapat ett traineeprogram för att fånga upp värdefull kompetens och minska arbetslösheten i kommunen.

 

I projektet ”På Väg” har man anställt 17 arbetslösa med hemmaboende barn. Under ett år kommer de snygga upp gårdarna i bostadsområdena.

För att minska arbetslösheten och dess kostnader för kommunen och förstärka skötseln av fastigheterna och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen inom Hyresbostäder i Norrköping har fastighetsbolaget anställt 17 traineer med målet att det ska vara rent och snyggt på gårdar och bostadsområden.

Många tappat tron

Integrationsprojektet På Väg inleddes i april 2017 med elva traineer och fortsatte i augusti med ytterligare sex traineer och kommer pågå under ett år.

- Vi vill hjälpa arbetslösa med utländsk härkomst som bor i Norrköpings Hyresbostäder och har hemmaboende barn, att komma ut i arbetslivet. Många har aldrig haft ett jobb i Sverige och tappat tron på att de har en möjlighet till egen försörjning, säger Malin Ågehäll, HR-chef på Norrköpings Hyresbostäder.

Bryter utanförskap

Projektet är ett samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen. Konceptet har skapats av Norrköpings Hyresbostäder. Förhoppningen att de genom sin lokala förankring ska öka trivseln i området, har redan infriats efter halva programmet.

- Det har varit en otroligt positiv upplevelse som överträffat våra förväntningar. Vi har lyckats bryta utanförskap och deltagarnas svenska har förbättrats väldigt snabbt, säger Malin Ågehäll.

Vidare till jobb

Målet är att de ska få arbetslivserfarenhet och utbildning för att bli anställningsbara och att det förhoppningsvis leder till jobb hos Norrköpings Hyresbostäder eller andra arbetsgivare.

- De har varit väldigt motiverade och för någon av dem kan det kan leda till jobb hos Hyresbostäder även om vi helst skulle se att vi har jobb för alla. De har arbetat med yttre skötsel tillsammans med bovärdar och även fungerat som tolkar vid behov, säger Malin Ågehäll.

Deltar i dagligt arbete

De får en introduktion under 4-6 veckor som består av flera delar, bland annat undervisning i svenska språket, svenska kulturen och koder, exempelvis vikten av fikapaus, lagar och regler, samt friskvård och motivation. Därefter anställs de som servicetrainee hos kommunen.

- De ingår i Hyresbostäders arbetslag som vanliga anställda och är med och fikar, på julfest och utbildning, och det uppskattas. Vissa har jobbat som lärare eller snickare i sitt hemland men har sedan hamnat i ett långt utanförskap som påverkar självförtroendet, säger Malin Ågehäll.

Bryter arbetslöshet

- Tanken med att de ska ha hemmaboende barn, är arbetslöshet ofta går i arv. Satsar man på föräldrarna ger det ringar på vattnet, vilket minskar arbetslösheten och kostnader för kommunen.En utvärderingen visar att deras 17 traineer tillför såväl kompetens och en mix av olika kulturer. De har även minskat stressen och belastningen på ordinarie bovärdar.

- Personalen ute i områden är mycket nöjda och önskar få behålla samtliga. Hyresgäster ringer in och berömmer hur fint det nu är i deras bostadsområden där vi vet att servicetrainee varit.

Får beröm

- Vi har fått mycket feedback från våra hyresgäster. De har även fått beröm för att vara trevliga och tillmötesgående. Allt flyter snabbare med åtgärder och mindre samlas på hög.  Introduktionen på 4-6 veckor har ökat motivationen och givit bra förutsättningar. Den har även underlättat handledarnas vardag när de ska ta emot de nya servicetraineerna i verksamheten.

- Det har också gett en vi-känsla mellan deltagarna och en ökad förståelse för hur samhället och arbetslivet fungerar i Sverige. Vilka rättigheter och skyldigheter man har på arbetsplatserna men även i samhället. Introduktionen har också underlättar för dem att komma in på arbetsplatsen både vad gäller arbetsuppgifter och arbetskamrater. Den har även skapat en trygghet och en drivkraft, säger Malin Ågehäll.

Språket viktigt

För framtida projekt visar utvärdering att en högre del kan läggas på självledarskap och svenska språket.

- Det är en framgångsfaktor att kunna svenska och redan vid andra omgången utökade vi språkdelen, och de läser svenska en dag i veckan. I arbetslivet förväntar vi oss att man ska ta initiativ och vara mer drivande och det kan läggas mer vikt vid i introduktionen, säger Malin Ågehäll.

Tydlig med kompetens

Hennes råd är att vara tydlig vilken kompetens som efterfrågas redan vid urval och matchning hos Arbetsmarknadskontoret.

- En del kandidater som kom till speedintervjuer med rekryterande chef trodde att de sökte tjänst som barnskötare och lärare.
Margaretha Eldh