Regeringen presenterade nyligen att en proposition om förändrade LAS-regler kommer att läggas fram under april månad i år. Förslaget innebär i korthet att personer som vill arbeta längre kommer att kunna göra detta med stöd i lagen. I maj kommer sedan förslaget om att höja den allmänna pensionsåldern.

Detta innebär att framtidens arbetsgivare behöver vara förberedda på att anpassa arbetsuppgifter samt säkerställa att arbetsmiljön ger förutsättningar för att kunna arbeta längre. Förändrade LAS- och pensionsregler kan dämpa takten av generationsväxlingen som kommer att komma på många arbetsplatser. Detta kan i sin tur ge företagen mer tid till nyrekrytering och kompetensutveckling.

- Människor förväntas arbeta längre upp i åldrarna framöver. Detta har vi vetat under en längre tid. Men samtidigt behöver vi lyfta resonemangen om vad som kommer att krävas för att detta ska bli möjligt, säger Mona Finnström, vd på Fastigo, och fortsätter:

- Det handlar om att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och samtidigt känna en social trivsel som ökar både välmående och motivation. Här kommer ledarskapet in. Cheferna på arbetsplatsen behöver verktygen för att kunna utöva ett hållbart ledarskap, säger Mona Finnström.

Fastigo har de senaste åren lyft hållbart arbetsliv som ett särskilt fokusområde. Hur medarbetare och chefer mår på en arbetsplats spelar stor roll för hur det går för företaget. Personal som trivs ökar förutsättningarna för en bättre leverans mot kund. Och det ökar också chansen för att medarbetarna vill stanna på arbetsplatsen.

Inför 2019 tar Fastigos fokus på denna fråga ett nästa steg genom utbildningen ’Hållbart arbetsliv’ som siktar in sig på ett hållbart ledarskap. Kursen genomförs i samarbete med ’Arbetslivs Resurs’ och ger konkreta verktyg som kommer skapa förutsättningar för:

- nöjda medarbetare
- nöjda chefer
- nöjda kunder och ägare

Det går att anmäla sig till kursen genom att klicka på den ort du är intresserad av att delta på.

Kursen Hållbart arbetsliv genomförs:
19 mars, Göteborg
3 oktober, Stockholm