https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • Coronaviruset – frågor och svar för arbetsgivare, uppdaterad den 19/3
DELA
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Coronaviruset – frågor och svar för arbetsgivare, uppdaterad den 19/3

Frågorna är många kring Coronaviruset. Här svarar Fastigos förhandlingschef Charlotta Stensson på frågor om hur du ska tänka och agera som arbetsgivare kring Coronaviruset, Covid-19. Bra information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för coronaviruset eller andra smittämnen hittar du även på Arbetsmiljöverket.

Hur hanterar jag en medarbetare som befunnit sig i ett riskområde för smitta?

– Medvetenheten och vaksamheten är säkerligen stor hos personer som är på väg till eller har befunnit sig i områden där farlig smitta förekommer. Ta ändå kontakt med medarbetaren och kolla att allt är okej. Finns minsta antydan till sjukdom som skulle kunna härledas till aktuell smitta ska du be personen att anmäla sig sjuk och be att denne snarast ska ringa sjukvården, till exempel 1177, för rådgivning. Du har som arbetsgivare rätt att beordra medarbetaren arbete från hemmet under 10–14 dagar även om det inte finns tendenser till sjukdom, detta av arbetsmiljöskäl. Oro hos medarbetare måste hanteras, och mitt råd är att hellre överinformera och prata öppet än att förutsätta att allt är okej. Med det förhållningssättet har du gjort vad du ska som arbetsgivare.

Vad gäller om medarbetaren visar sig bära på smitta?

–Smittbärare måste avhålla sig från arbete för att inte sprida smitta och ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Det nu aktuella coronaviruset klassas som allmänfarlig sjukdom och omfattas därför av Försäkringskassans regler om smittbärarpenning. Läs mer om regler för smittbärarpenning hos Försäkringskassan. I Fastigos tjänstemannaavtal finns regler om löneutfyllnad vid uppbärande av smittbärarpenning.

En medarbetare kan inte jobba eftersom barnens förskola/skola stänger på grund av smitta. Vad gäller?

– Om barnet är sjukt så gäller förstås vård av barn. Annars så får personen om möjligt  försöka att jobba hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på annat sätt. Det är ett exceptionellt läge för samhället i stort, och vi behöver ha ett hjälpsamt och öppet förhållningssätt.

Vi hörde på nyheterna att karensavdraget ska slopas, vad gäller?

– Karensavdraget tas bort för arbetstagaren genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.  Slopandet av karensavdraget gäller mellan 11 mars och 11 maj. Som arbetsgivare gör du karensavdrag som vanligt, och arbetstagaren ansöker retroaktivt om ersättning till Försäkringskassan. Praktisk tillämpning och detaljer är inte framtagna av Försäkringskassan än.

Behövs inte läkarintyg från dag åtta under den här perioden?

–Nej, kravet på läkarintyg upphävs temporärt från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Detta för att minska belastningen på hälso- och sjukvården och att hejda smittspridning i samhället. I dag krävs att en anställd lämnar ett läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden för att ha rätt till sjuklön. Nedsättningen av arbetsförmågan styrks då genom intyg av läkare eller tandläkare. Vid utbrott av en omfattande samhällsfarlig sjukdom bedömer regeringen att det finns anledning att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och sjukvården.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, vad gäller?

–Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj för att sjuka ska kunna stanna hemma från jobbet längre och minska smittspridningen. Fastigo tar reda på detaljer om hur detta ska gå till i praktiken och uppdaterar så snart vi vet mer.

Möjlighet till korttidspermittering av personal föreslås av Regeringen, vad innebär det?

Förslaget har innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars. På Tillväxtverkets webbplats kan du se processen med korttidspermittering kommer att gå till.

Regeringen föreslår en likviditetsförstärkning via skattekontot för att lindra den ekonomiska svacka som företag kan drabbas av under krisen, hur?

–Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder. Mer information och blankett hittar du på Skatteverkets webbplats.

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

När kan vi säga att faran är över på jobbet?

– Följ nyhetsrapporteringen samt säkra källor såsom Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Coronaviruset och UDs reseinformation.  Från Folkhälsomyndigheten rapport den 2020-03-10, bedöms risknivån för importfall som mycket hög. Likaså bedöms risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall som mycket hög.

Bedömningen är enligt Folkhälsomyndigheten baserad på den information som utgår från WHO och ECDC, samt de rapporterade svenska fallen.

Den 16 mars 2020, Charlotta Stensson, förhandlingschef Fastigo

Relaterade nyheter

Charlotta Stensson
Nyheter

Varsel om strejk berör inte Fastigomedlemmar

gardener using corded string trimmer in a park
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Praktik och sommarjobb för skolungdomar

pension och forsakring
Nyheter

Insamling sjukfrånvarostatistik

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.