Fastigopriset 2013 går till Bostads AB Mimer för ett välutvecklat och strategiskt arbete med ledarskapsfrågor.

– Förutom att arbeta strategiskt med ledarskap ur flera olika perspektiv är en annan viktig aspekt att Mimer också arbetar med uppföljning bland både chefer och medarbetare om hur ledarskapet fungerar, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Juryns motivering lyder:

Med målet att ha branschens bästa chefer har företaget, genom ett välutvecklat och strategiskt arbete, gått från ett regelstyrt till ett värderingsstyrt ledarskap för att öka engagemanget och få medarbetarna att växa.

– Det känns fantastiskt bra att vinna Fastigopriset. Vi har visionen att bli Sveriges bästa bostadsföretag och i det arbetet är våra medarbetare nyckeln. Det kräver i sin tur ett gediget arbete med ledarskap och ledarutveckling, säger Fredrik Törnqvist, vd på Bostads AB Mimer.

– Syftet med priset är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att
arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna, säger Mona Finnström. Vi vill lyfta fram fastighetsbranschen som framtidsbransch med stora utvecklings- och karriär-möjligheter, inte minst med tanke på den generationsväxling som redan har påbör-jats.

Bostads AB Mimer vann Fastigopriset även 2010, då för bästa mångfaldsarbete. Öv-riga nominerade företag till Fastigopriset 2013 var HSB Stockholm och Uppsalahem AB.

För mer information kontakta Fastigos vd Mona Finnström, tfn 070-676 69 22 eller Bostads AB Mimers vd Fredrik Törnqvist, tfn 070- 465 70 74

Publicerad 2013-05-14 17:37:38