Fastigopriset 2012 går till AB Botkyrkabyggen som är det företag i branschen som är bäst på att arbeta med arbetsmiljöfrågor, både de fysiska och de psyko-sociala.

– Förutom att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön är en annan viktig aspekt att Botkyrkabyggen gör stora satsningar på att utbilda chefer och skyddsombud arbetsmiljöfrågor. Som en del i arbetsmiljösatsningen lyfter man också fram det kommunikativa ledskapet och respekt för allas lika värde, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

 Juryns motivering lyder:

Det vinnande företaget har på ett utmärkt sätt kombinerat det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett högt frisktänkande och stora satsningar på utbildning i arbetsmiljöfrågor. Med det kommunikativa ledarskapet som en av grundpelarna i arbetsmiljöarbetet visar företaget respekt för alla medarbetares lika värde.

– Det känns fantastiskt bra att vinna Fastigopriset. Vi tycker att vi gör ett bra arbete inom arbetsmiljöområdet även om det alltid finns saker att utveckla och förbättra, säger Ulf Nyqvist, vd på Botkyrkabyggen.

– Syftet med priset är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna, säger Mona Finnström. Vi vill lyfta fram fastighetsbranschen som framtidsbransch med stora utvecklings- och karriärmöjligheter, inte minst med tanke på den generationsväxling som redan har påbörjats.

Övriga nominerade företag till Fastigopriset var: Bostadsstiftelsen Uddevallahem, AB Familjebostäder samt NewSec Asset Management.

För mer information kontakta Fastigos vd Mona Finnström, tfn 070-676 69 22 eller Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist, tfn 08-530 693 00.