Kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB i Göteborg och HSB Bostad AB är de två bolag som har utmärkt sig i 2012 års upplaga av Framtidsindex som idag presenteras på fastighetsevenemanget Business Arena.

HSB Bostad är det företag i fastighetsbranschen som gjort mest för att locka till sig kvalificerade tekniker och ingenjörer genom att anställa traineer. Gårdstensbostäder är det företag i branschen som är bäst på att anställa sommarjobbare. Det visar Framtidsindex, en under-sökning om framtida bemanningsutsikter, som genomförts av Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, och Fastighetsnytt.

- Fastighetsbranschen har påbörjat en omfattande generationsväxling och det är svårt för fastighetsföretag att hitta medarbetare med rätt kompetens. Störst är bristen på fastighets-tekniker och ingenjörer. Att HSB Bostad i år får utmärkelsen beror bland annat på att de har ett strukturerat sätt att arbeta med. Det bidrar till att lyfta fastighetsbranschen som en framtidsbransch, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

- Vi arbetar med ett trainee-program som pågår under 18 månader. Dessutom jobbar vi aktivt mot KTH, har lunchföreläsningar, studiebesök för fjärde- och femteårseleverna och satsar på att bli huvudsponsor på LAVA-mässan. Syftet är att hitta duktiga projektledare till vår nyproduktion och att stärka HSB Bostad som attraktiv arbetsgivare, säger Håkan Falk, vd för HSB Bostad.

Gårdstensbostäder är det företag som är bäst på att anställa sommarjobbare i förhållande till antalet anställda. Företaget tog i år emot 65 unga i åldern 16-20 år.

- Gårdstensbostäder använder medvetet fastighetsägarrollen som ett medel för att stärka den sociala livsmiljön. Det är viktigt att öka ungas tilltro till sin egen framtid. Sedan 1998 har vi ordnat närmare 1800 arbetstillfällen både i och utanför Gårdsten, säger Katarina Ahlqvist, vd för Gårdstensbostäder.

- Genom att anställa ett stort antal sommarjobbare, betydligt större än deras vanliga personalstyrka, bidrar Gårdstensbostäder till fastighetsbranschens utveckling. Dessutom tar man ett för branschen och näringslivet som helhet socialt ansvar genom att introducera bran-schen till fler unga och ambitiösa människor och ge dem en ingångsport till arbetslivet, säger Johan Zetterstedt, vd för Fastighetsnytt.

För mer information kontakta Mona Finnström, vd Fastigo, tfn 070-676 69 22, Johan Zet-terstedt, vd Fastighetsnytt, tfn 070-733 41 80, Håkan Falk, vd HSB Bostad, tfn 070-885 36 66 eller Katarina Ahlqvist, vd Gårdstensbostäder, tfn, 031-332 60 05.