Hur beräknar man lönen om arbetstagaren börjar eller slutar mitt i en månad?

Fastighets och Kommunals avtal (F-, S-avtalet) Om arbetstagaren börjar eller slutar mitt i månaden så betalar man timlön för den tid som anställningen omfattar enligt arbetstidschemat Timlönen beräknas som månadslönen/167. Unionens och Visions avtal (I-, K-avtalet) Om arbetstagaren börjar eller slutar mitt i månaden så betalar man en dagslön för varje kalenderdag som anställningen omfattar. […]

Restidsersättning, finns det i alla kollektivavtal?

Det är endast i tjänstemannaavtalen (I- och K-avtalet) som det finns regler om restidsersättning. Arbetstagaren har rätt till restidsersättning vid resor utanför ordinarie arbetstid, Reglerna finns i § 8 i I- respektive K-avtalet.  Fastighets och Kommunals avtal saknar helt reglering om restidsersättning.

När måste jag betala handledartillägg?

I F-avtalet § 5 mom 7 och S-avtalet § 5 mom finns regler om handledartillägg. Det ges till den arbetstagare som har  handledaransvar för elev från gymnasieskolans yrkesprogram, yrkeshögskola eller annan utbildning som parterna godkänt. Tillägget utges per dag som arbetstagaren är handledare och ersättningsnivån finns angiven i F-avtalets, löneavtal, bilaga A, punkt 3 och […]

Hur räknar jag ut timlön?

Timlönen beräknas som 1/167-del av aktuell månadslön vid heltidsanställning. (F-, I-, S- och K-avtalet)

Löneform – när kan jag använda månadslön respektive timlön?

Månadslön är huvudlöneform i avtalen med Fastighets, Kommunals, Unionen m fl och Vision m fl (F-S-I-K-avtalen) F-avtalet, S-avtalet och I-avtalet Timlön kan bara användas när anställningen är maximalt tre månader. K-avtalet Timlön kan bara användas när anställningen är maximalt två månader.

Kan jag få veta vad andra vd:ar tjänar?

Fastigo samlar årligen in uppgifter på vd-löner som sedan sammanställs i en vd-lönestatistik. Vd och styrelseordförande kan få del av denna statistik om man kontaktar Fastigo. Fastigo lämnar inte ut uppgifterna skriftligt utan endast muntligt.

Hur vet jag hur mycket jag ska ge i löneökning?

För att komma fram till hur stort löneutrymmet är på företaget måste du som arbetsgivare både analysera situationen för det egna företaget och titta på en rad omvärldsfaktorer.  Det kan till exempel gälla att gå igenom produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt resultat och konkurrenssituation. Detta gäller framförallt tjänstemän. På LO-området är löneökningen reglerad i avtalet.

Kan jag strunta i att ge någon löneökning?

Det ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde som gäller. I respektive löneavtal regleras vilka som omfattas av lönerevisionen och om det finns en individgaranti. Om en arbetstagare av olika anledningar inte utfört sitt arbete på ett godtagbart sätt kan personen bli utan löneökning om löneavtalet saknar individgaranti. Arbetsgivaren är i sådant fall skyldig […]