En medarbetare vill ha semester när det är som mest att göra – måste jag gå med på det?

En arbetstagare kan inte ta ut semester på eget bevåg utan semestern måste alltid beviljas av arbetsgivaren. Enligt semesterlagens huvudregel har en arbetstagare rätt att få minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Det är arbetsgivaren som förlägger denna semester och utgångspunkten är arbetstagarnas önskemål. Om inte det går att tillmötesgå arbetstagarens […]

En medarbetare vill inte ta ut semester – är det ok?

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagarna tar ut minst 20 betalda semesterdagar per år. Om en arbetstagare inte tar ut sin semester kan arbetsgivaren i värsta fall drabbas av skadestånd på grund av brott mot semesterlagen. Detta gäller även om arbetstagaren till en början var med på noterna men sen ändrade sig.