Har man rätt att vara tjänstledig för att pröva annat jobb?

Nej, det är helt upp till arbetsgivaren om man vill bevilja tjänstledigt i en sådan situation. En långtidssjuk arbetstagare kan under vissa snäva förutsättningar ha rätt att vara tjänstledig för att pröva annat jobb. Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.

Har man rätt att vara ledig vid begravning?

Enligt Fastigos kollektivavtal kan arbetsgivaren bevilja permission, ledighet med betalning, i vissa situationer.  Normalt sett handlar det om del av dag, men i särskilda fall kan arbetsgivaren bevilja permission för en eller flera dagar vid hastigt påkommet sjukdomsfall i familjen, nära anhörigs frånfälle eller begravning/urnsättning. Med nära anhörig avses make, maka, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar […]