https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • ”Det finns en fastighet med i alla sammanhang”
DELA
Nyheter

”Det finns en fastighet med i alla sammanhang”

Eric Johansson och Max Barclay på kontoret på Stureplan.

Fastigo-medlemmen Newsec kallar sig ”The Full Service Property House in Northern Europe”, och verksamheten växer i en stadig takt. Senast med förvärvet av RIBA, en av de ledande aktörerna inom teknisk förvaltning.

Fastigo träffar Max Barclay som är vd för Newsec Advisory och Eric Johansson som är vd för Newsec Property Asset Management på deras kontor på Stureplan i centrala Stockholm. Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning, och verksamheten blomstrar.

Vad beror framgången på?

–Den beror på vårt fokus på människor. Vår utgångspunkt är våra medarbetare; de är vår viktigaste, och egentligen den enda, tillgång vi har. Vi fokuserar mycket på vilka som ska söka sig till Newsec, hur man ska utvecklas när man är här och hur man blir hanterad när man går vidare i karriären. Vi är säkert inte felfria men jag tycker att vi gör det ganska bra. Folk tycker om att jobba på Newsec, vi är en attraktiv arbetsgivare som lockar talanger som är spännande, kreativa och duktiga. Vi blir en bra mix som många kunder vill jobba ihop med. Värdegrunden är passion for colleagues and clients, och det lever vi efter, säger Max Barclay.

–Det finns förstås flera orsaker till att vi är framgångsrika, förutom det självklara med medarbetarna. Företaget och ägarna vi har bakom oss, Stronghold, har gått in och satsat på de senaste teknikerna, framtidens teknik över tid. I kombination med den typen av personer vi har på Newsec, nyfikna och framåtsträvande som levererar bra, så skapar det en positiv spiral, säger Eric Johansson.

–Sedan är det ju så att fastigheter är ju lite speciellt, det enda man kunde ha gjort bättre som investerare i fastighetsbranschen är att ha köpt mer. Det har varit en marknad som har vuxit under väldigt lång tid och det är ju ganska ovanligt för alla branscher. Vi måste vara lite ödmjuka och erkänna att vi befinner oss i en bransch som haft väldigt goda förutsättningar de senaste 30 åren, säger Max Barclay.

Hur stora kan ni bli? Och hur stora vill ni bli?

 –Det finns jättemycket kvar att göra och säkert många nya områden som vi inte har tänkt på än. Och en del som vi tänkt på men inte har berättat om som vi ska utveckla. Vi har en ganska stor marknadsandel i flera av de områden vi jobbar inom, men jag tycker inte att det finns någon del där vi är i närheten av stora nog. Vi tycker att det finns tydliga kopplingar mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna och det är de sju länder och marknader som vi har valt att verka i, säger Max Barclay.

–Vi har en unik position på marknaden. Man brukar ju räkna i hur många kvadratmeter man förvaltar, och i Norden är vi i särklass den absolut största aktören. Trots att vi inte finns i stora delar av Europa där våra största konkurrenter verkar, så ligger vi väldigt bra till marknadsmässigt i jämförelse. Ett sätt är att mäta marknadsandelar och områden man verkar i, men det andra är ju vad man gör i områdena. Traditionellt har fastighetsmarknaden kanske legat en del efter om man jämför med andra branscher, men nu kommer det definitivt med stor hastighet en digitalisering som det gäller att vara med på, säger Eric Johansson.

–Precis så är det. Vi gör stora och nödvändiga proptech-investeringar i både Newsec och framförallt Stronghold som är vårt ägarbolag. Med uppkopplade fastigheter har vi enorma fördelar av att utnyttja den teknik som finns och den som kommer; vi vet vad som händer och kan övervaka styr- och reglerteknik och därmed utnyttja de tillgångar vi har på ett mycket effektivare sätt som samhälle. Det här kräver investeringar, och förvaltaren har en jätteviktig roll i att driva detta i framförallt befintligt bestånd. Nyproduktion är ju jämförelsevis en liten del, så det är i de fastigheter som redan står där som vi kan göra den stora skillnaden, säger Max Barclay

Hur har ni hanterat coronapandemin internt ur arbetsmiljö- och ledarskapsperspektiv?

–Ur ett arbetsmiljöperspektiv så är vi väldigt stolta över att ha legat i topp i A great place to work-undersökningarna de senaste 10 åren, säger Eric Johansson.

–Vi är legender, fyller Max Barclay i.

–Javisst, vi har fått en legendplåt för 10 år på topplistan som hänger här. Då har vi frågat oss i den situation vi befinner oss i nu:  Hur kan vi växla upp ytterligare från att ha legendstatus? Jo, vi har haft en värdefull dialog med medarbetarna om hur det fungerar att jobba på det här lite delade sättet som vi gör nu, och ödmjukt bett ”hjälp oss att hjälpa er”. Vi gick ut med en enkät som hade en svarsfrekvens på över 90 procent, och det tar vi som ett tecken på att vi har rätt anslag i dialogen, säger Eric Johansson.

–I vårt ledarskap på Newsec så ingår det att förbereda oss för de olika typer av utmaningar och möjligheter som vi ser framför oss. En pandemi var vi inte förberedda på, det är bara att konstatera. Vi har ställts inför en hel del frågor som är svåra att svara på. Vilka effekter kommer pandemin att få, hur länge kommer det att pågå? Vad betyder en andra våg, och finns det en tredje, fjärde och kanske femte våg? Det är mycket osäkerhet i det. Erik beskriver bra hur vi har hanterat det på ett aktivt sätt; vi har frågat vad innebär det här för dig? med medarbetarens bästa för ögonen. Man ska känna sig trygg och säker, men man ska också känna sig stimulerad och motiverad, passionerad och glad för det arbete som vi gör. Vi ska ju arbeta parallellt med den pågående pandemin, säger Max Barclay och fortsätter:

–En slutsats som jag tror att man kommer att dra när man tittar tillbaka historiskt på den här perioden är att generella lösningar som man tror ska gälla alla inte kommer att vara effektiva. Det är individuella, anpassade lösningar utifrån den enskilda individen och den enskilda platsen som kommer att vara framtidens melodi. Det i sin tur utsätter ledarskapet för jättestora utmaningar, för då gäller det verkligen att förstå hur var och en tycker och tänker och hur de ser på den här frågan. Som ett exempel kan vi ta en medarbetare som jobbar och bor i en liten lägenhet i Stockholm och en som bor i ett eget hus i Skövde. Vi kan anta att den som har trångt riskerar att sitta i sängen eller på en köksstol och jobba, medan den som har större plats har utrymme att ställa i ordning en bra arbetsplats, säger Max Barclay.

–Sedan lär vi oss efter hand. I början fokuserade vi på hur vi skulle fixa med support och logistik och köra hem höj- och sänkbara skrivbord till alla som behövde, hur man kunde bygga en arbetsplats i allas hem. Vi har sett en kontrollerad tillbakagång till kontoret för vissa grupper medan andra fortsätter hemma. Vi tänker att det kanske inte är själva kontoret som är den största risken för smitta, där kan vi hålla distans, utan vägen till och från jobbet om man måste ta sig kollektivt. Då är det enkelt att ha flexibla arbetstider och anpassa tider efter trafiken. Nu ser vi hur vi anpassat oss efter pandemin, och nästa steg är vad kan vi dra för långtgående slutsatser av situationen. De digitala mötena är till exempel här för att stanna, varför åkte jag till Göteborg hela tiden förut? Många processer har accelererat, säger Eric Johansson.

Hur förändrar pandemin spelplanen för fastighetsbranschen? Kommer kontoren att försvinna nu?

–Jag har varit i den här branschen i snart 30 år, och min pappa 20 år innan det. Trenden att vi går mot effektivare utnyttjande av kvadratmeter har funnits länge. Under säkert de senaste 100 åren finns det ingen som har sagt att nu ska vi bygga så att det blir fler kvadratmeter per person. Vi vill ju utnyttja resurserna så mycket det går, den strävan är inte ny. Det vi ser nu med digitala möjligheter och andra typer av lösningar är att vi kommer att definiera kontoret mer som en mötesplats snarare än en arbetsplats. Det tror jag inte nödvändigtvis gör att vi behöver färre kvadratmeter, men vi kanske behöver andra, bättre kvadratmeter, säger Max Barclay.

–Det aktivitetsbaserade är en trend som har pågått ett tag. Om man backar tillbaka några steg och tänker hur ett företag är uppbyggt, vad det är som producerar värdet egentligen. I tjänsteproduktion är det ju människorna, och den kostnaden man har för personal är säkert tio gånger större än den man har för kontorsytan. Det är snarade viktigare att få effektiva möten mellan människor och produktivitet i mötena snarare än att man tvingar in den största tillgången man har på en liten yta och riskera att de inte kan vara effektiva. Det känns kontraproduktivt. I frågan om vad som händer med kontoret måste man läsa samman vilka typer av tjänster jag levererar, vad det stora värdet är och hur det samspelar, säger Eric Johansson.

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna för just fastighetsbranschen i spåren av pandemin?

–En stor kostnad i fastighetsbranschen finansieringskostnaden. Den hänger ihop med tillväxt och inflation, och det är klart att den här pandemin är vi väl rätt överens om att den inte driver på tillväxten i samhället, den gör snarare att den blir långsammare och mindre. Det i sin tur borgar för att vi fortsatt kommer att ha ett lågränteläge under lång tid och det påverkar ju fastighetsbranschen på ett annorlunda sätt än vad det påverkar många andra branscher. Branschen blir ett väldigt intressant investeringsalternativ till till exempel obligationer som kommer att vara lågavkastande eller kanske inte avkastande alls. Allokeringen till fastighetsbranschen, viljan att investera i fastighetsbranschen påstår jag aldrig har varit högre än vad den är just nu, och med det kommer ett stort ansvar i att göra rätt. Vi behöver vara lyhörda och möta behoven hos konsumenterna, människor som bor och jobbar, och att tänka hållbart. Men någon brist på kapital kommer vi inte att ha, säger Max Barclay.

–Kapitalet finns men fastigheterna räcker inte till, kompletterar Eric Johansson.

Föder coronapandemin nya yrken i branschen?

–Trender som redan har funnits där har accelererat med anledning av pandemin. Generell digitalisering ökar förstås, vi är på väg mot alltmer uppkopplade fastigheter. Vi börjar att prata om att varje fastighet har en digital tvilling. Någon ska ta hand om den virtuella byggnaden och någon om den fysiska byggnaden. Det går att spåra problemet med större tydlighet, så att den som behöver åtgärda problemet kan gå mer direkt på. Kompetensen för att hantera den nya virtuella byggnaden finns nog inte där än, säger Eric Johansson.

–Man pratar en del om internet of things, och fastighetsbranschen tror jag kommer att vara den enskilt största när det gäller uppkopplade saker mot internet. Det gör att vi kommer att få tillgång till enorma mängder data. Här uppstår det ett nytt yrke att bara kunna tolka datan och att hantera den, säger Max Barclay.

Hur ser ni på ert medlemskap i Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation?

–Det ser vi positivt på! Den dialogen och det stöd vi får i många frågor är väldigt värdefull. Speciellt när det uppstår lite udda situationer; trots att vi är ett stort bolag med specialistkompetens så är det alltid bra att ha ytterligare en part som står på vår sida som vi kan ställa frågor till. De där sällansituationerna där vi har en aning om hur vi ska hantera saken, men behöver en second opinion om att vi tänker i rätt riktning, säger Eric Johansson.

Hur skulle vi på Fastigo kunna utveckla oss ytterligare?

–Att vara medlem sätter en kvalitetsstämpel på bolaget. Vi sitter ibland med potentiella förvärvsobjekt, och då är medlemskapet en trygghet utifrån ett medarbetarperspektiv. Bara positivt, säger Eric Johansson.

–Branschorganisationer generellt sett är ofta väldigt positivt. I den här branschen har vi ju en utmaning på kompetenssidan som vi måste attackera gemensamt. Där tror jag att man måste tänka brett och tidigt; vad är det som gör att det är så kul att jobba i branschen. Vi vet ju hur kul det är, många blir ju kvar när de väl börjat i branschen, men hur för vi fram det till barn och unga? Vi bygger och tar hand om samhällen, det är ju jättespännande. Hur människor bor och jobbar, är på förskolan och handlar i affären, det finns en fastighet med i alla sammanhang, säger Max Barclay.

Intervjun gjord av Kicki Lilliedrake, Fastigo, den 14 oktober 2020

Kicki Liliedrake från Fastigo, Eric Johansson och Max Barclay från Newsec 

Fakta om Newsec:

Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 2000 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har ca 600 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1 miljon kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 50 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1 750 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

 

 

Relaterade nyheter

Charlotta Stensson
Nyheter

Varsel om strejk berör inte Fastigomedlemmar

gardener using corded string trimmer in a park
Arbetsgivarnytt, Nyheter

Praktik och sommarjobb för skolungdomar

pension och forsakring
Nyheter

Insamling sjukfrånvarostatistik

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.