• Nyheter
  • Karantän efter resa – vad gör jag som arbetsgivare?
DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Karantän efter resa – vad gör jag som arbetsgivare?

Våren är fylld av ledigheter och många väljer att resa både inrikes och utrikes. Om medarbetare utsätter sig för den risk en icke nödvändig resa innebär så måste personen ta konsekvenserna av sitt beteende. Som arbetsgivare bör man informera medarbetarna om sin inställning till utlandsresor. Påminn medarbetarna om de karantänsrekommendationer som gäller enligt Folkhälsomyndigheten för att undvika smitta på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19 och testar sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomsten. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla. Regeringen kan införa inreseförbud och vidta andra åtgärder som begränsar möjligheten att resa till Sverige. För utländska medborgare gäller att de måste kunna visa upp ett negativt test för covid-19, som är max 48 timmar gammalt, för att få resa in i Sverige.

Som arbetsgivare har du rätt att förbjuda den anställde att vistas på arbetsplatsen eller träffa övriga anställda. Det finns heller inget som hindrar att man begär att de anställda meddelar eller svarar på frågor om de nyligen har rest eller i närtid avser att resa utomlands eller om de nyligen har kommit i kontakt med personer som har varit utomlands.

Om en medarbetare inte följer arbetsgivarens rekommendationer och det inte heller finns arbetsuppgifter att utföra på distans under karantänstiden så har arbetsgivaren i princip rätt att göra löneavdrag. Detta gäller redan utifrån de grundläggande principerna inom arbetsrätten, där arbetsgivaren har att leda och fördela arbetet och arbetstagaren att utföra arbetet, det vill säga har arbetsplikt. Den nuvarande situationen med covid är dock unik och rättsläget något osäkert. Bedömningen måste kunna motiveras av att det är arbetstagaren som själv har förorsakat karantänsituationen i ett för landet exceptionellt och allvarligt läge.  Alla har också ett ansvar att medverka till att förhindra smittspridning genom att vara uppmärksamma och vidta rimliga försiktighetsåtgärder enligt smittskyddslagen.

För tydlighetens skull, informera alla på arbetsplatsen om de regler som du som arbetsgivare följer och förväntar dig att alla arbetstagare ska beakta.

Victoria Lindström, förhandlare och rådgivare på Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

Ny visselblåsarlag
18 okt
Nytt inom arbetsmiljö
8 okt
Fastigos nya statistikportal
30 sep
Visselblåsare som larmar ska få skydd
8 sep
Basbelopp för 2022 beräknat
17 aug
Förändringar i LAS, hur berör det branschen?
11 jun
Lathund skatter och avgifter
8 jun
Visste du det här om kollektivavtal?
1 jun
Fastigopriset 2021 går till SBC!
25 maj
Nyheter i Fastigos styrelse
24 maj

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.