DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Nya LAS, vad behöver jag veta?

Riksdagen har beslutat om regler i lagen om anställningsskydd, LAS som kommer att gälla från den 1 oktober. Här en sammanfattning om vad du behöver känna till kring förändringarna.

Saklig grund vid uppsägning blir sakliga skäl:
Begreppet ”saklig grund” ersätts ned ”sakliga skäl” vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Ändringen innebär att hänsyn inte ska tas till arbetstagarens sociala behov av en anställning eller prognoser för hur denne kommer att sköta sig i framtiden. Det är själva misskötsamheten som ska stå i fokus. Är den tillräckligt allvarlig, och arbetstagaren varit medveten om detta, ska sakliga skäl för uppsägning anses föreligga. Arbetsgivaren ska vidare bara behöva erbjuda omplacering en gång innan uppsägning kan ske.

Tre i stället för två kan undantas:
Alla företag, oavsett storlek, kommer att kunna undanta tre arbetstagare, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningsreglerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. I dagsläget kan bara två undantas i verksamheter med färre än tio anställda.

Högre allmänt skadestånd och a-kassa i stället för lön:
Anställningen kommer inte längre att bestå under tvistetiden, när en anställd bestrider en uppsägning. Detta innebär att arbetsgivare som gör rätt vid uppsägning inte längre kommer att behöva betala årslöner för att få sin sak prövad. Den anställde får i stället rätt till arbetslöshetsersättning och ska stå till arbetsmarknadens förfogande under tvistetiden. Vid fällande dom kommer arbetsgivaren att få betala ett högre allmänt skadestånd än vad som normalt gäller idag.

Nya anställningsformer:
En ny anställningsform, särskild visstidsanställning, införs och den allmänna visstidsanställningen försvinner. Den särskilda visstidsanställningen kommer snabbare att övergå i en tillsvidareanställning, för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod, i stället för dagen 24 månader. Flera korta anställningar under samma månad ska också kunna räknas som en sammanhållen anställningstid vid beräkningen. Den som varit anställd i en särskild visstidsanställning kommer också att få en tidigarelagd företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning hos arbetsgivaren.

Tydliga regler kring inhyrd personal:
Anställda hos bemanningsföretag som varit placerade på samma driftsenhet hos ett kundföretag, i minst 24 månader under en period om 36 månader, ska enligt förslaget erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Omreglering av arbetstid (hyvling) regleras:
När arbetsgivaren vill omreglera de anställdas sysselsättningsgrad så ska detta ske enligt turordning och med en rätt till omställningstid, med bibehållen lön och andra förmåner.

Du som är medlem i Fastigo kan logga in och hitta fördjupad information här.

Nya LAS, vad behöver jag veta?
27 sep
Avtalskonferenser
26 sep
HR-dagarna 2022
21 sep
Fastigos äldsta medlem månar om de unga
12 sep
Uppdaterade anställningsblanketter på plats
2 sep
Prisbasbelopp för 2023
18 jul
Balans mellan jobb och privatliv i nytt direktiv
22 jun
EUs arbetsvillkorsdirektiv införs i Las
17 jun
Sveriges oberoende arbetsgivarorganisationer bildar OAS
10 jun
”Vi är en arbetsgivare för alla” 
9 jun

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.