https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Nyheter

Nya LAS, vad behöver jag veta?

Riksdagen har beslutat om regler i lagen om anställningsskydd, LAS som kommer att gälla från den 1 oktober. Här en sammanfattning om vad du behöver känna till kring förändringarna.

Nya anställningsformer: Särskild visstid
En ny anställningsform, särskild visstidsanställning, införs och den allmänna visstidsanställningen försvinner. Den särskilda visstidsanställningen kommer snabbare att övergå i en tillsvidareanställning, för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod, i stället för dagen 24 månader. Flera korta anställningar under samma månad ska också kunna räknas som en sammanhållen anställningstid vid beräkningen. Den som varit anställd i en särskild visstidsanställning kommer också att få en tidigarelagd företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning hos arbetsgivaren. Se vår informationsfilm om särskild visstid

Saklig grund vid uppsägning blir sakliga skäl:
Begreppet ”saklig grund” ersätts ned ”sakliga skäl” vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Ändringen innebär att hänsyn inte ska tas till arbetstagarens sociala behov av en anställning eller prognoser för hur denne kommer att sköta sig i framtiden. Det är själva misskötsamheten som ska stå i fokus. Är den tillräckligt allvarlig, och arbetstagaren varit medveten om detta, ska sakliga skäl för uppsägning anses föreligga. Arbetsgivaren ska vidare bara behöva erbjuda omplacering en gång innan uppsägning kan ske.

Tre i stället för två kan undantas:
Alla företag, oavsett storlek, kommer att kunna undanta tre arbetstagare, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningsreglerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. I dagsläget kan bara två undantas i verksamheter med färre än tio anställda.

Högre allmänt skadestånd och a-kassa i stället för lön:
Anställningen kommer inte längre att bestå under tvistetiden, när en anställd bestrider en uppsägning. Detta innebär att arbetsgivare som gör rätt vid uppsägning inte längre kommer att behöva betala årslöner för att få sin sak prövad. Den anställde får i stället rätt till arbetslöshetsersättning och ska stå till arbetsmarknadens förfogande under tvistetiden. Vid fällande dom kommer arbetsgivaren att få betala ett högre allmänt skadestånd än vad som normalt gäller idag

Tydliga regler kring inhyrd personal:
Anställda hos bemanningsföretag som varit placerade på samma driftsenhet hos ett kundföretag, i minst 24 månader under en period om 36 månader, ska enligt förslaget erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Omreglering av arbetstid (hyvling) regleras:
När arbetsgivaren vill omreglera de anställdas sysselsättningsgrad så ska detta ske enligt turordning och med en rätt till omställningstid, med bibehållen lön och andra förmåner.

Du som är medlem i Fastigo kan logga in och hitta fördjupad information här.

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

2848358927_d8d11f244f
Nyheter

Save the date – Fastigodagarna 2024

Arbetsgivarkalendern_roda_dagar
Nyheter

Vad gäller för ledighet kring röda dagar?

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.