https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • Snöröjning och beredskap – vad gäller?
DELA
Nyheter

Snöröjning och beredskap – vad gäller?

Mycket kan vi kontrollera, men hur vädret under en säsong blir vet vi inte mycket om. Det ställer förstås särskilda krav på väderberoende jobb, däribland snöröjning och skottning av tak. 

I fastighetsbranschen hanteras ofta snöröjningen genom att arbetstagare har beredskap. Det innebär att arbetstagaren är skyldig att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid för att kunna gå in och arbeta om det behövs. Beredskapstid räknas som vila så länge arbete inte utförs. Bestämmelser om beredskapstid finns i de flesta fall i kollektivavtalet men kan också finnas i det enskilda anställningsavtalet.

I Fastigos kollektivavtal finns två möjligheter att lösa behovet av snöröjning, dels genom schemalagd beredskap, dels genom att beordra den anställde att arbeta övertid.

Beredskap

Beredskap införs på en arbetsplats, enligt Fastigos avtal, med samråd med det lokala facket eller om sådan saknas på arbetsplatsen, efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagare som omfattas av kollektivavtalen är skyldiga att utföra beredskap, det vill säga arbetstagaren kan inte neka till arbetet.

Beredskap ska förläggas så att den enskilda arbetstagaren har högst sju dagars beredskap åt gången och får minst två beredskapsfria veckor emellan. Beredskapen kan organiseras mellan flera arbetsgivare om det skulle underlätta.

Vid beredskap utgår beredskapsersättning som varierar beroende på om det är vardag, helg eller storhelg. För den faktiskt arbetade tiden utgår istället övertidsersättning.

Övertid

Ett alternativ till beredskap är att beordra arbetstagare att arbeta övertid när det behöver röjas snö. Det kan vara en osäkrare hantering om arbetstagarna är svåra att nå efter arbetstid.

Viktigt att tänka på är också viloreglerna i arbetstidslagen som innebär att en arbetstagare har rätt till 36 timmars sammanhängande veckovila per sjudagarsperiod. Det innebär att efter en fullgjord arbetsvecka, kan en arbetstagare inte arbeta över både på lördag och söndag utan att veckovilan bryts.

 

Arbetsmiljö på tak

När det gäller snöskottning på tak är det fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns. Snöskottning från tak är alltid ett riskfyllt arbete som kräver speciella åtgärder. Arbetsgivare som låter anställda utföra snöskottning har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen och ska göra en skriftlig riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (§ 8 AFS 2001:01).

Arbetsgivaren måste se till att taket undersöks innan arbete påbörjas och att takets säkerhetsanordningar är i bra skick. Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om riskerna i arbetet och se till att de har kunskap och kännedom om vad man ska tänka på för att undvika risker. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3 om personlig säkerhetsutrustning).

Om det enbart är fråga om snöröjning som ska utföras på tak räknas inte arbetet som byggnads- och anläggningsarbete, men arbetet omfattas ändå av vissa regler i AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete.

I AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete finns särskilda föreskrifter om takarbete och hur fallskyddet ska anordnas beroende på vilken typ av arbete det är fråga om.  Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven som ställs på fallskydd och olika typer av säkerhetsanordningar blir man skyldig att betala sanktionsavgifter.

Snöskottning på hustak. Foto: Peter Nordahl / IBL Bildbyrå
Frågor och svar om beredskap

Vi har samlat svar på några av de vanligaste frågorna om beredskap som till exempel: 

Kan man ta in timanställda att ringa in vid behov om det snöar? 

Hur påverkar reglerna om dygnsvila i arbetstidslagen S-avtalet och F-avtalet? 


Kan en ringlista ersätta beredskapsschema? 

Frågor och svar om beredskap

Vi har samlat svar på några av de vanligaste frågorna om beredskap som till exempel: 

Kan man ta in timanställda att ringa in vid behov om det snöar? 

Hur påverkar reglerna om dygnsvila i arbetstidslagen S-avtalet och F-avtalet? 


Kan en ringlista ersätta beredskapsschema? 

Relaterade nyheter

ekaterina-shakharova-L4nwL3195U0-unsplash
Nyheter

Större flexibilitet för föräldrar från 1 juli

Videosida
Nyheter

Nytt på fastigo.se: Filmer och webbinarier

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.