https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
 • Nyheter
 • Hela världen i SGS Studentbostäder
DELA
Mångfald och inkludering

Hela världen i SGS Studentbostäder

Intervju om mångfald och inkludering med Karina Nilsson, HR-chef SGS Studentbostäder. 

SGS studentbostäder präglas av uppfattningen att alla medarbetare är lika mycket värda. Mångfald och inkludering på SGS betyder att verksamheten ska byggas på en öppenhet för etnisk och social mångfald och jämställdhet mellan könen.
De ser mångfald och inkludering som avgörande för att kunna nå sina mål och att vara en attraktiv arbetsgivare. De värdesätter sina medarbetares olikheter och tror att deras resultat förbättras med dynamiska arbetsgrupper där de tar vara på alla medarbetares fulla potential, kreativitet och olikheter.

Hur jobbar ni för att främja mångfald och inkludering?

Likabehandlingsplan
SGS Studentbostäder bedriver ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och mångfald, vilket inkluderar en likabehandlingsplan. Planen beskriver åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier samt hantera eventuella kränkningar. För att mäta och utvärdera arbetet använder SGS Studentbostäder olika verktyg, inklusive medarbetarundersökningar. Likabehandlingsplanen ska ingå som en naturlig del i det ordinarie verksamhetsarbetet genom att revideringen av likabehandling sker på grund av det som förekommer i skyddsronder, arbetsmiljökommittén, och likabehandlingsgruppens möten. I gruppen ingår skyddsombud och fackliga parter. Alla ledare har ansvar för att följa och säkerställa att denna policy efterlevs och att deras medarbetare är väl informerade om likabehandlingsarbetet. Policyn introduceras även för nya medarbetare.

Mätningar och utvärderingar
För att säkerställa en positiv arbetsmiljö för sina medarbetare genomför SGS Studentbostäder regelbundna medarbetarundersökningar och genomför informella dialoger i olika arbetsgrupper, där fem huvudområden står i fokus: trivsel, arbetstillfredsställelse, engagemang, motivation och ledarskap. Vid implementering av aktiva åtgärder utvärderas potentiella risker för diskriminering och orsakerna bakom dessa undersöks. För att garantera likvärdighet bland medarbetarna genomförs årliga medarbetarsamtal och en aktivitetsplan tas fram. Dessutom görs en könsuppdelad kartläggning av sjukfrånvaro och arbetsskador på arbetsplatsen samt en årlig lönekartläggning. 

Rekryteringspolicy
SGS Studentbostäder arbetar aktivt för att främja likabehandling och öka mångfalden i organisationen och studentbostäderna genom rekrytering och utbildning. Vid rekrytering av nya medarbetare strävar SGS efter att ha en mångfald av kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Som en verksamhet i fastighetsbranschen som hyr ut bostäder till studenter från hela världen har SGS stor erfarenhet av att hantera olika kulturer och språk. Denna erfarenhet används i rekryteringsprocessen för att säkerställa att de anställer medarbetare som kan bidra till och upprätthålla en inkluderande arbetsmiljö.

Utbildningsinsatser
Organisationen har exempelvis samarbetat med organisationen ”Mitt liv” genom workshops och föreläsningar kring mångfald och inkludering.

Arbetsförhållanden
SGS Studentbostäder sätter stort värde på arbetsförhållandena för sina medarbetare och strävar efter att vara flexibla när det gäller deras behov, till exempel vad gäller kläder som är kopplade till etnisk tillhörighet eller religion. De genomför även könsuppdelade kartläggningar för att identifiera eventuella ojämlikheter i sjukfrånvaro och arbetsskador. Dessutom erbjuder de hjälpmedel och verktyg för att säkerställa att alla medarbetare kan utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Partnerskap och samarbeten
Under 2016–2017 samarbetade SGS Studentbostäder med organisationen ”Mitt liv” som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad som främjar mångfald. Alla ledare genomgick en mångfaldsutbildning och vissa ledare och medarbetare agerade som mentorer. Detta var en värdefull erfarenhet för både mentorer och de personer som de hjälpte att komma ut i arbetslivet.
Varje sommar erbjuder SGS Studentbostäder sommarjobb till omkring 30 ungdomar, främst till sina hyresgäster, som kundansvariga och fastighetsskötare. Syftet är att ge ungdomarna viktiga arbetslivserfarenhet och kanske inspirera dem till att i framtiden arbeta inom fastighetsbranschen.
 

Vilka råd skulle ni ge till andra organisationer som vill satsa på mångfald och inkludering?

–Att arbeta med mångfalds- och inkluderingsfrågor är en viktig del av dagens organisationsarbete och kan påverka hur organisationen uppfattas som arbetsgivare. Det är mer eller mindre en självklarhet idag. Om en organisation saknar erfarenhet eller kompetens inom området kan det vara fördelaktigt att söka hjälp från externa resurser, såsom organisationen ”Mitt liv” eller andra organisationer som arbetar med liknande frågor. Det är också viktigt att arbetsgivare förstår att arbete med mångfald och inkludering är en ständig process och att det kräver en kontinuerlig insats, säger Karina Nilsson, HR-chef på SGS Studentbostäder.

Intervju och text den 19 april 2023: Arina Redar, student på programmet för mångfaldsstudier SU, praktikant Fastigo

Om SGS Studentbostäder
 • Finns i Göteborg
 • Erbjuder hem för bättre studietid för högskolestuderanden i Göteborg
 • 80 anställda
 • Har funnits sedan 1951
 • Bedrivs i stiftelseform
 • Medlemmar i Fastigo sedan 1975

 

 

Om SGS Studentbostäder
 • Finns i Göteborg
 • Erbjuder hem för bättre studietid för högskolestuderanden i Göteborg
 • 80 anställda
 • Har funnits sedan 1951
 • Bedrivs i stiftelseform
 • Medlemmar i Fastigo sedan 1975

 

 

Relaterade nyheter

Videosida
Nyheter

Nytt på fastigo.se: Filmer och webbinarier

Arbetsgivarnytt, Nyheter

Målarförbundet och Byggnads slås ihop

2848358927_d8d11f244f
Nyheter

Save the date – Fastigodagarna 2024

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.