Vad är obekväm arbetstid?

Vad som är obekväm arbetstid finns reglerat i Fastighets  och Kommunals avtal (F- och S-avtalet). Det är när ordinarie arbetstid är förskjuten till före kl 06:00 eller efter kl 18:00 på vardagar eller under helg. Arbete på obekväm arbetstid ger rätt till OB-ersättning på olika nivåer beroende på när arbetet utförs. Se närmare om tider […]

Vad gäller om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag?

År då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag har heltidsanställd arbetstagare rätt till 8 timmars ledighet. För deltidsarbetande proportioneras ledigheten i förhållande till arbetstidens längd. Hur ledigheten ska förläggas ska överenskommas med det lokala facket eller, om det inte finns sådant, berörda arbetstagare.

Vilka aftnar är arbetsfria?

Nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton samt alla helgdagar är arbetsfria är arbetsfria enligt Fastighets, Kommunals, Unionens och Visions kollektivavtal. (F-, S-, K- och I-avtalet)

Kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden helt fritt?

I Fastighets avtal (6 §) finns det begränsningar Arbetstiden förläggs måndag–fredag med högst 9 timmar per dag inom tidsramen 06.00–17.00. Lokal överenskommelse kan träffas om annan förläggning av arbetstiden och annat arbetstidsuttag per dag förutsatt att reglerna i arbetstidslagen och F-avtalet inte överskrids. När det behövs och behovet inte kan lösas på annat sätt, kan […]